1. jaunietis – Beatrise K.

Beatrises problēmjutājumi: Pēc skolas ņemt gadu brīvu un pastrādāt kādā eksotiskā valstī, vai stāties universitātē un uzsākt studijas? Mācīties jau…

1. seniors – Guntārs A.

Atbild uz šādiem jautājumiem: Ko darīt, kad pabeidz 12. klasi? Kā labāk konkurēt pludmales volejbolā? Kā apvienot skolu ar auto…

2. seniors – Jānis M.

Atbild uz šādiem jautājumiem: Kā iestāties Latvijas Kultūras akadēmijas “režisoros” ? Kā saglabāt un uzturēt attiecības ģimenē? Kur dabūt naudu?…

3. seniors – Valentīna S.

Atbild uz šādiem jautājumiem: Kur dabūt darbu? Ko darīt pēc 12. klases? Vai doties uz jau zināmām ārvalstīm, vai mēģināt…

4. seniors – Ilga Elza Š.

Atbild uz sekojošiem jautājumiem: Kā dabūt darbu? Vai mācīties un strādāt Latvijā vai labāk doties prom? Kā saglabāt un uzturēt…